Rug van een man en tekst 'Ik verdien meer dan schaamte voor de kou waarin ik woon'

Ik verdien meer warmte en minder zorgen

Terwijl vele mensen hulp nodig hebben om hun energieverslindende woning te renoveren, ontvangen grote vervuilers miljarden subsidies om lekker verder te doen. Dit is de wereld op zijn kop. Wij verdienen meer rechtvaardig besteed belastinggeld!

De man die je hier ziet en hoort vertellen is een acteur. Want niemand wilde herkenbaar getuigen over hun ongezonde, energieverslindende woning. 

We verdienen betaalbare, energiezuinige woningen

Iedereen verdient een warme thuis. Wie niet de middelen heeft om een woning te isoleren en aan te sluiten op duurzame, betaalbare energie, verdient hulp. Bijvoorbeeld in de vorm van advies, geld of collectieve oplossingen die meteen een hele buurt ontzorgen.

Hoe maken we dat mogelijk?

Dit kunnen overheden doen

  • Voorzie verschillende systemen van voorfinanciering voor burgers die een renovatie willen uitvoeren: hoe kwetsbaarder de aanvrager, hoe sterker de ondersteuning. Voor wie wat eigen middelen heeft, is een beperkte ondersteuning vaak al voldoende, bijvoorbeeld via een lening met nulrente of negatieve rente. Voor mensen in energiearmoede is een bulletlening dan weer een oplossing, dat is een lening die pas bij verkoop van de woning afgelost wordt. 
  • Vandaag ontvangt dertig procent van de hoogste inkomens maar liefst vijftig procent van de renovatiepremies. Vermijd deze situatie. Kijk bij de toekenning van financiële hulp naar wat burgers financieel aankunnen.
  • Stop huurindexatie voor energieverslindende woningen (zonder epc-label of met epc-label F, E en D). Zo worden huurders beschermd tegen torenhoge huurprijzen voor ongezonde, slecht geïsoleerde woningen. Verhuurders worden gestimuleerd om de nodige renovatiewerken uit te voeren.
  • Neem als overheid het initiatief voor collectieve wijkrenovaties, zodat alle beslissingen, berekeningen en risico’s niet door individuele burgers gedragen moeten worden. Zeker voor bewoners van kwetsbare wijken is dit een belangrijke hefboom, zij kunnen deze hulp zeer goed gebruiken.
  • Niet iedereen heeft de kennis om een renovatieplan op te stellen of om zichzelf wegwijs te maken in het labyrint van premies, financieringsopties en technische vereisten. Voorzie daarom toegankelijke informatiepunten waar mensen terechtkunnen met hun vragen en waar ze de hulp vinden die ze nodig hebben. Investeer extra in de begeleiding en ontzorging van kwetsbare huishoudens.
  • Op dit moment is elektriciteit kunstmatig duur in vergelijking met fossiele brandstoffen zoals gas en stookolie. Dat komt omdat we op elektriciteit meer heffingen moeten betalen. Als overheden die verdoken lasten uit de elektriciteitsrekening halen, dan wordt elektriciteit en bijvoorbeeld ook een warmtepomp betaalbaarder.
  • Voorzie voldoende sociale woningen. In Vlaanderen staan er 176.000 huishoudens op de wachtlijst voor zo’n woning. Zij belanden op de private huurmarkt. Maar er heerst een wooncrisis: er is een woningtekort, huurprijzen zijn onbetaalbaar, de woningkwaliteit en energieprestaties zijn bedenkelijk. Energiezuinige sociale woningen zijn niet alleen een armoedebestrijdingsmiddel, maar ook een sociaal rechtvaardige klimaatmaatregel.

Wat kan jij doen? 

Stem met je hoofd: check welke partijen jouw zorgen willen aanpakken

Laat van je horen: wat verdien jij?

Verspreid de affiche & video

#IkVerdienMeer