Vrouw en tekst 'Ik verdien meer dan een afgeschafte bushalte'

Ik verdien meer openbaar vervoer

Als een fundamentele dienst zoals openbaar vervoer beschikbaar is voor iedereen, dan geraken we met z'n allen op onze bestemming, dan nemen de files af en worden onze lucht en ons klimaat gezonder. Iedereen wint. Dus waarom besparen overheden op ons openbaar vervoer? En worden treintickets meer belast dan vliegtickets? En ontvangen luchthavens die de rode loper uitrollen voor vervuilende privéjets miljoenen aan subsidies? Wij verdienen meer!

Luister hier naar het verhaal van Babousch. 

We verdienen eersteklas openbaar vervoer

We verdienen efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer. Zodat we voor dagelijkse verplaatsingen naar school, het werk, de winkel of de dokter niet de auto moeten nemen. We verdienen méér bus- en treinverbindingen, die ook beter op elkaar aansluiten. We verdienen bussen en treinen die komen opdagen, en die je ook vlot kan nemen als je minder mobiel bent.

Hoe maken we dat mogelijk?

Dit kunnen overheden doen

  • Garandeer een openbaar vervoersaanbod met een goede dekking op vlak van tijd en locatie, dat fysiek en financieel vlot toegankelijk is. 
  • Schrap geen haltes of lijnen zonder dat er een volwaardig alternatief is. De sociale functie van openbaar vervoer moet centraal staan bij het uittekenen van de vervoersplannen. Haltes schrappen enkel omdat dit efficiënt zou kunnen zijn, leidt tot vervoersarmoede en afhankelijkheid van de auto.
  • Laat het netwerk en de dienstregeling van de De Lijn, NMBS, TEC en MIVB beter op elkaar aansluiten, zodat de overstaptijd voor reizigers minimaal is. In Zwitserland kan je met één ticket elk openbaar transportmiddel gebruiken. Maak hier ook in België werk van. Bij voorkeur op Belgisch niveau, op zijn minst op gewestelijk niveau. De Brupass XL in Brussel is al een eerste stap in die richting. 
  • Roep een halt toe aan de besparingen bij De Lijn. De voorbije vijf jaar verdrievoudigden het aantal niet-gereden ritten door technische problemen. Het personeelsbestand krimpt. De investerings- en werkingsmiddelen moeten opgetrokken worden als we mensen kwalitatief openbaar vervoer willen aanbieden. Het alternatief is miljarden verliezen door files en torenhoge gezondheidskosten door uitstoot.
  • Neem drempels weg voor mensen met een beperkte mobiliteit en verplicht aanbieders van openbaar vervoer om rijtuigen, bus- en tramhaltes en treinstations universeel toegankelijk te maken.
  • Geef het openbaar vervoer altijd voorrang en neem hindernissen weg: geef trams een eigen bedding en bussen een eigen busbaan. Beïnvloed verkeerslichten zodat er geen conflicterend (auto)verkeer is. 
  • Versnel de elektrificatie van de busvloot. Dat creëert een dubbele win: versleten bussen maken plaats voor nieuwe, comfortabele modellen. En de uitstoot gaat drastisch omlaag.
  • De reiziger is de ervaringsdeskundige. Betrek daarom gebruikers van openbaar vervoer (zowel jongeren als ouderen, plattelandsbewoners als stedelingen …) bij het uittekenen van vervoersplannen en het wijzigen van tarieven.

Wat kan jij doen? 

Stem met je hoofd: check welke partijen jouw zorgen willen aanpakken

Laat van je horen: wat verdien jij?

Verspreid de affiche & video

#IkVerdienMeer