Twee kinderen en tekst 'Ik verdien meer dan beton om op te spelen'

Ik verdien meer ... beton of natuur?

Wat zou jij doen als je minister was? Geld pompen in betonnen prestigeprojecten waar alleen de elite beter van wordt? Of grijs gebetonneerde buurten gezonder en leefbaarder maken? Door te kiezen voor meer natuur om in te spelen, te wonen, te werken, te ademen? Makkie, toch?

Luister hier naar het verhaal van Izrahiah en Inaïra.

 

We verdienen gezonde wijken met natuur voor iedereen

We verdienen een land dat niet nog meer verkaveld en gebetonneerd wordt. Met gezellige wijken waar ruimte is voor leven. Waar spelende kinderen en volwassenen op zoek naar ontspanning elkaar kunnen ontmoeten, tussen bloeiende planten en bomen waarin een bonte verzameling dieren zich thuis voelt. We verdienen straten waar de luchtkwaliteit béter wordt. Waar het groen de zomerse hitte filtert als een natuurlijke airco. En waar het hemelwater na een plensbui simpelweg in de grond verdwijnt en de natuur te drinken geeft.

Hoe maken we dat mogelijk?

Dit kunnen overheden doen

  • Van de open ruimte die we vandaag hebben, heeft meer dan 60.000 hectare een 'harde bestemming', zoals woon- of industriegebied. Dat zijn bijna 300 voetbalvelden per Vlaamse gemeente die in de toekomst bebouwd kunnen worden! Van die oppervlakte hebben we minder dan de helft nodig om de bevolkingsgroei op te vangen. Zet de andere helft om naar natuur, bos of landbouwgrond. 
  • We kunnen in het verharde Vlaanderen ook meer ruimte voor groen creëren met de volgende vuistregel: 1 m² extra verharden = 2 m² overbodige verharding ontharden. In Vlaanderen liggen kilometers en kilometers aan landelijke wegen zonder bebouwing, die ontharden is een quick win.
  • Pas bij vergroeningsplannen de internationale vuistregel 3-30-300 toe: iedereen kan vanuit de woning 3 bomen zien, 30% van de straten in de wijk zijn ingenomen door bladerdek van bomen en op 300 meter afstand ligt een buurtpark. Vlaanderen heeft deze vuistregel recent ingevoerd, in heel wat landen is deze aanpak al een succes. Al onze overheden zouden hierin moeten investeren. 
  • Verbind openbare speelplekken en ontmoetingsruimten voor de jeugd via trage en veilige wegen.
  • Vlaanderen heeft amper 11% bos, daarmee zijn we een van de meest bosarme regio’s van Europa. Toch verliezen we nog elke dag meer dan een voetbalveld aan bos. Bescherm onze waardevolle bossen, ook die met het label woon-, industrie- of landbouwgebied. En maak werk van 10.000 hectare nieuw bos. 
  • Bijna de helft van de inkomsten van steden en gemeenten komt van opcentiemen - dat is een extra belasting - op de onroerende voorheffing. Meer gebouwen betekent dus meer geld in de gemeentekas. Herzie dat financieringssysteem en vergoed steden en gemeenten als ze hun open ruimte behouden en duurzaam gebruiken.

Wat kan jij doen? 

Stem met je hoofd: check welke partijen jouw zorgen willen aanpakken

Laat van je horen: wat verdien jij?

Verspreid de affiche & video

#IkVerdienMeer