Partijwijzer: wie wil meer betaalbare, energiezuinige woningen?

We hebben politieke partijen duurzame oplossingen voorgelegd en gevraagd met welke ze akkoord zijn.

Wil je meer weten over de standpunten van de politieke partijen? Je vindt hun volledige antwoorden (m.b.t. wonen en nog heel wat andere thema's) in deze uitgebreide partijwijzer. Daarin lees je bijvoorbeeld dat alle partijen meer sociale woningen willen, maar Open Vld en N-VA zien vooral heil in de private huurmarkt. Opvallend en hoopgevend: alle partijen zijn het erover eens dat openbaredienstverplichtingen uit de energiefactuur moeten verdwijnen, zodat elektriciteit betaalbaarder wordt. Voorfinanciering van renovatie vindt bij de meeste partijen weerklank, behalve bij Open Vld en N-VA, zij wijzen naar de al bestaande ondersteuning in de vorm van Mijn VerbouwPremie en dergelijke.

#IkVerdienMeer